شماره 29 پاییز و زمستان 99  مقالات(12 مقاله) ویرایش شده و آماده جهت ارسال به چاپخانه می باشد.

این مجله در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن در سال 1390 ش مقام دوم مجلات قرآنی بخش دانشگاهی نمایشگاه را به خود اختصاص داد.

 

The Qur’an from Orientalists Point of View

نشریه «قرآن پژوهی خاورشناسان»

نشریه «قرآن پژوهی خاورشناسان» بر اساس آیین‌نامه جدید نشریات علمی وزارت علوم

مصوب 09/ 02 /1398 در ارزیابی سال 1398 موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

 

نکات مهم:

1- "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

2- تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج میگردد

3-مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: isc نمایه شده است و تمام مقالات بارگزاری شده اند

آدرسhttps://ecc.isc.gov.ir/showJournal/22266

 4.به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری‌های پژوهشی فی مابین، تفاهم نامه همکاری مابین  مجله علمی  قرآن پژوهی خاورشناسان  و انجمن قرآن پژوهی حوزه های علمیه مورخ 98/09/01تنظیم و ثبت گردید.تفاهم نامه در قسمت درباره نشریه قابل مشاهده می باشد.http://qkh.journals.miu.ac.ir/journal/about

5- این مجله با همکاری علمی مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی و موسسه فرهنگی پژوهشی قرآنی المهدی سامان یافت 

شماره جاری: دوره 15، شماره 29، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-318 (سال پانزدهم، شماره 29، پاییز و زمستان 1399ش) 

ابر واژگان

نشریات مرتبط