اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 382
تعداد پذیرش 193
تعداد پذیرش بدون داوری 146
تعداد عدم پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 31

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 230
تعداد مشاهده مقاله 24913
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25166
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 275 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 59 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش -366 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 694 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 209 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 207 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 94 روز
درصد پذیرش 51 %