اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 348
تعداد پذیرش 161
تعداد پذیرش بدون داوری 143
تعداد عدم پذیرش 33
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 25

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 207
تعداد مشاهده مقاله 14973
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18628
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 168 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 69 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش -545 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 662 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 161 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 141 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 94 روز
درصد پذیرش 46 %