نقد روش‌شناسی آرتور جفری در تحلیل واژگان دخیل قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم طبیعی، جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

واژگان دخیل، الفاظ مفرد غیرعربی هستند که از زبانی دیگر وارد لغت عربی شده و در معنایی یکسان و لفظی مشابه [و یا با اندک تفاوت] به کار می‌روند. مدعیان و منکران وجود این دسته واژگان در قرآن کریم، به شواهد و دلایل تاریخی و زبان‌شناسی استناد می‌کنند و روش‌های متفاوتی را برای بررسی آن پی می‌گیرند. تعیین روش صحیح برای بررسی واژگان دخیل در قرآن ازآن‌رو دارای اهمیت است که راه را بر سوءاستفاده‌هایی همچون ادعای تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه و متون غیرعربی عصر نزول می‌بندد. خاورشناسان با انگیزه‌های گوناگونی به مطالعه این موضوع پرداخته و نگاشته‌های متعددی را در دو سده اخیر به نگارش درآورده‌اند. دراین‌بین، آرتور جفری، نویسنده کتاب «واژگان دخیل در قرآن» از شهرت ویژه‌ای برخوردار است. جفری با کشف ریشه‌های تاریخی، گاه با توجه به اصل ساختاری و گاه کاربرد واژگان به توضیح بیش از 320 واژه از واژگان قرآنی پرداخته و مدعی دخیل بودن آن‌ها شده است. بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و انتقادی نشان می‌دهد، مطالعات جفری در این زمینه به آسیب‌هایی روشی مبتلا شده است؛ همچون دخالت دادن برخی پیش‌فرض‌های نادرست، درک نادرست از ویژگی‌های قرآن، تتبع و استقرای ناقص، داوری‌های حدسی و غیر عالمانه بوده که به اظهارنظرهای وی جهت‌دهی داده و منجر به برخی قضاوت‌ها و برداشت‌های نادرست در تعیین مصداق واژگان دخیل و چرایی کاربرد آن‌ها در قرآن شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of Arthur Jeffrey’s Methodology in Analyzing the Words Involved in the Quran

نویسنده [English]

 • Seyyed Isa Mostarhami
چکیده [English]

The words involved are singular non-Arabic words that enter the Arabic word from another language and are used in the same meaning and with the same word (or with slight differences). The claimants and deniers of the existence of this category of words in the Holy Quran, refer to historical and linguistic evidences and reasons and follow different methods to study this issue. Determining the correct method for examining the words involved in the Quran is important; because it closes the way to abuses such as claiming that the Quran is influenced by the culture of the time and non-Arabic texts of the time of revelation. Orientalists have studied this subject with various motives and have written several works in the last two centuries. In the meantime, Arthur Jeffrey, author of The Words Involved in the Quran, has a special reputation. Jeffrey, by discovering historical roots, sometimes according to the structural principle and sometimes the usage of words, has explained more than 320 words of Quranic words and claimed that they are involved words. The usages of descriptive-analytical and critical methods indicate that Jeffrey’s studies in this field have suffered from methodological problems; Such as including some incorrect assumptions, misunderstanding of the characteristics of the Quran, incomplete derivation and induction, conjectural and unscientific judgments that have guided his statements and led to some judgments and misconceptions in determining the meaning of the words involved and why they are used in the Quran

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Alien Words
 • Arthur Jeffrey
 • Methodological Critique
 1. قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، نشر دارالذکر، قم: 1385 ش.
 2. ابن جنّی، الخصائص، چاپ محمدعلی نجار، بیروت: ۱۹۵۷ م.
 3. ابن جوزی، عبدالرحمن ‌بن محمّد، فنون‌الافنان فی عیون علوم‌القرآن، تحقیق حسن ضیاءالدین عتر، دارالبشائر الاسلامیة، بیروت: 1408 ق.
 4. ــــــ، زادالمسیر، دارالکتب العربی، بیروت: 1422 ق.
 5. ابن حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، دارالفکر، بیروت: 1404 ق.
 6. ابن فارس، احمد، الصاحبی فی فقه‌اللغة، تحقیق سیداحمد صقر، طبع عیسی البابی الحلبی، قاهره: بی‌تا.
 7. ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، غریب‌الحدیث، تحقیق عبداللّه جبوری، دارالکتب العلمیة، قم: 1408 ق.
 8. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دارصادر بیروت: چاپ سوم، 1414 ق.
 9. ابن‌عطیه اندلسی، ابومحمد، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، [بی‌جا]، 1411 ق.
 10. ابوحاتم‌رازی، احمد بن حمدان، الزّینة فی الکلمات الاسلامیة العربیة، دار الکتاب العربی، قاهره: 1957 م.
 11. ادی شیر، واژه های فارسی عربی شده، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، 1395 ش.
 12. امام شوشتری، محمدعلی، فرهنگ واژه‌های فارسیدر عربی، سلسله انتشارات انجمن آثار علمی، 1347 ش.
 13. بلاشر، رژی، در آستانه‌ قرآن، ترجمه:‌ محمود رامیار، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی، تهران: چهارم، 1374 ش.
 14. ثانی، محمد ابوبکر، التلمود و موقفه من الالهیات، المدینه المنوره: 1433.
 15. ثعالبی، عبدالرحمن بن محمد، جواهر الحسان فی تفسیر القرآن، داراحیاء التراث العربی،‌ بیروت: 1418 ق.
 16. ثعالبی، عبدالملک بن محمد، فقه اللغه و سرّ العربیه، چاپ سلیمان سلیم بواب، دمشق: ۱۴۰۹ ق.
 17. جفری، آرتور، مقدمتان فی علوم القرآن، چاپ عبداللّه اسماعیل صاوی، مکتبة الخانجی، قاهره: 1972 م.
 18. ــــــ، واژه‌های دخیل در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره‌ای، انتشارات‌توس، تهران: 1372 ش.
 19. جوالیقی، ابومنصور، المعرب من الکلام‌الاعجمی علی حروف المعجم، تحقیق: خلیل عمران منصور، دارالکتب العلمیة، بیروت: 1419 ق.
 20. جوهری، اسماعیل ابن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، دارالعلم، بیروت: چاپ سوم،1404 ق.
 21. حسینی میلانی، علی، التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف، قم: ۱۴۱۷ ق.
 22. خفاجی، احمد بن محمد، شفاء الغلیل فیما فی کلام العرب من الدخیل، چاپ محمد بدرالدین نعسانی، قاهره: 1325 ق.
 23. خوئی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، نشر احیاء آثار امام خویی، قم: ۱۴۱۸ ق.
 24. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داوودی، طلیعه‌النور، قم: 1427 ق.
 25. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الحلبی، قاهره: 1957 م.
 26. زمخشری، محمود، الکشاف، دارالکتب العربی، بیروت: ۱۴۰۷ ق.
 27. ساجدی، ابوالفضل، زبان دین و قرآن، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم: 1385 ش.
 28. سالم مکرم، عبدالعال، قضایا قرآنیة فی ضوء الدراسات اللغویة، مؤسسة الرسالة، بیروت: 1408 ق.
 29. ــــــ، اللغه العربیة فی رحاب القرآن‌الکریم، عالم الکتب، بیروت: 1415 ق.
 30. سعیدی‌روشن، محمدباقر، تحلیل زبان قرآن و روش‏شناسى فهم آن، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، قم: 1383 ش.
 31. سیبویه، عمرو بن عثمان، کتاب سیبویه، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قاهره: ۱۴۱۱ ق.
 32. سیوطی، جلال الدین، المتوکلی، تحقیق عبدالکریم زبیدی، دارالبلاغة، بیروت: 1408 ق.
 33. ــــــ، المزهر فی علوم اللغه و انواعها، تحقیق محمّد عبدالرحیم، دارالفکر، بیروت: 1425 ق.
 34. ــــــ، الاتقان فی علوم القرآن، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، دار التراث، قاهره: 1967 م.
 35. ــــــ، المهذّب فیما وقع فی القرآن من المعرّب، تحقیق عبداللّه الجبوری، المورد، سال اول، 1971 م.
 36. ــــــ، معترک الاقران فی اعجازالقرآن، تحقیق احمد شمس‌الدین، دارالکتب العلمیه، بیروت: 1407 ق.
 37. ــــــ، لباب النقول فی اسباب النزول، موسسه الکتب الثقافیه، بیروت: 1422 ق.
 38. شافعی، محمّدبن ادریس، الام، دارالمعرفة، بیروت: بی‌تا.
 39. ــــــ، الرسالة، تحقیق احمد محمّد شاکر، المکتبة العلمیة، بیروت: بی‌تا.
 40. شاهین، عبد الصبور، القراءات القرآنیة فی ضوء علم اللغة الحدیث، دار القلم، بی‌جا: 1966م.
 41. شجاعی، حسین و ثقفیان، علی، «تأثیر شناخت تحولات تاریخی زبان عربی بر گستره پژوهش‌های ریشه‌شناسی واژگان قرآن»، مجله مطالعات قرآن و حدیث، شماره 21، 1396 ش.
 42. شوقی امین، محمد، جواز التعریب علی غیر أوزان العرب، مجله مجمع اللغة العربیه، 1959م.
 43. صبری، محمد، التلمود شریعه بنی اسراییل حقایق و و وقایع، مکتبه مدبولی، القاهره: 2011م.
 44. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسسه اعلمی، بیروت: چاپ دوم، 1390 ش.
 45. طبری، محمّدبن جریر، جامع البیان، تحقیق صدقی جمیل العطار، دارالفکر، بیروت: 1415ق.
 46. عبد التواب، رمضان، اللغات السامیة، مکتبة دارالتراث، القاهرة: 1973 م.
 47. علی بن حسین، زین‌العابدین، صحیفه سجادیه، انتشارات آستان قدس، مشهد: ۱۳۸۷ ش.
 48. قرطبی، محمد ابن احمد، الجامع لاحکام القرآن، دارالکتب العربی، 1378 ق.
 49. قلعه‌جی، محمد رواس، لغه‌القرآن لغه‌العرب المختارة، دارالنفائس، بیروت: 1408 ق.
 50. گلدزیهر، ایگناتس، العقیدة‌ و الشریعة‌ فی‌ الاسلام، ترجمة‌ محمد یوسف‌ موسی‌ و دیگران، دار الرائد العربی، بیروت: 1992 م.
 51. مجتهد شبستری، محمد، هرمنوتیک کتاب و سنت، طرح نو، تهران: 1379 ش.
 52. مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ع)، دارالکتب الاسلامیة، تهران: چاپ دوم، 1362 ش.
 53. مصباح یزدی، محمدتقی، تعدد قرائت‌ها، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم: 1382 ش.
 54. معرفت، محمدهادی، التفسیر الاثری الجامع، نشر ذوی القربی، قم: 1387 ش.
 55. ــــــ، صیانة القرآن من التحریف، موسسه فرهنگی التمهید، قم: ۱۴۱۳ ق.
 56. مغربی، عبدالقادر، کتاب الاشتقاق و التعریب، مصر: ۱۹۰۸ م.
 57. مکارم شیرازی، ناصر، الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، قم: 1422 ق.
 58. میبدى، رشید الدین، کشف الأسرار و عدة الأبرار، انتشارات امیر کبیر، تهران: چاپ پنجم، 1371 ش.
 59. ناتل خانلری، پرویز، زبان‌شناسی و زبان فارسی، بنیاد فرهنگ، تهران: چ دوم، 1347 ق.
 60. نسفى، عزیز الدین، بیان التنزیل، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران: 1379 ش.
 61. واحدی، علی بن احمد، اسباب نزول القرآن، دارالکتب الاسلامیه، بیروت: 1411 ق
دوره 16، شماره 31 - شماره پیاپی 31
سال 16، شماره 31، پاییز و زمستان 1400 ش-1443 ق
بهمن 1400
صفحه 155-181
 • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 26 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 مهر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 بهمن 1400