نقد مقاله اسطوره‌ها و قصه‌ها در قرآن EQ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی امام خمینی- قرآن وحدیث

2 استادیار و هیئت علمی جامعه المصطفی

چکیده

یکی از بحث‌های اساسی در میان مستشرقان به‌طور عام و آنجلیکا نویورث به‌طور خاص، مسئله تأثیرپذیری قرآن از متون مقدس پیشین، فرهنگ زمانه و سخنان کاهنان و ادبیات عصر جاهلی است. آنان قصه‌های قرآن را نیز با همین مبنا و رویکرد موردتحقیق قرار داده‌اند. آنجلیکا نویورث نویسنده مقاله: (Myths and Legends in the Quran): ترجمه «اسطوره‌ها و قصه‌ها در قرآن»؛ یکی از کسانی است که مطالعات خود را درباره گزاره‌های تاریخی قرآن با چنین مبانی و رویکردی در پیش گرفته است. پرسش از چگونگی رویکرد دکتر آنجلیکا نویورث در باب قصه‌های قرآنی پیش روی ماست. اصولاً دقت در مطالعات ایشان نشان می‌دهد که نویسنده بر اثر دخالت دادن پیش‌فرض‌ها و خطای روشی و منبع بسندگی در آثار دیگر مستشرقان، دچار خطا در داوری خود نسبت به قصه‌های قرآن گردیده است. فهم عمده اشکالات مقاله و پاسخ دادن آن‌ها امری است که این تحقیق به آن می‌پردازد در این پژوهش تلاش گردیده تا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به سؤال اصلی پاسخ داده شود. به‌یقین می‌توان اظهار کرد که مقاله «اسطوره‌ها و قصه‌ها در قرآن» مشتمل بر اشکال به لحاظ مبانی، روشی و منبعی است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the article Myths and Stories in the Quran EQ

نویسندگان [English]

 • mohammad fazili 1
 • Mohammad Hussein Mohammadi 2
1 amam- quran-hdith
2 (Assistant Professor, of the A-Mustafa International University) mhmtafsir@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract
One of the main debates among Orientalists in general and Angelica Neuwirth in particular is the question of the  Qur'an's impressionability from earlier sacred texts, the culture of the time, and the sayings of the priests and the literature of the pre-Islamic era. They have also researched the stories of the Qur'an with the same basis and approach. Angelica Neuwirth Author of the article: »Myths and Legends in the Quran«. He is one of those who have studied the historical propositions of the Holy Quran with such a basis and approach.
The question of how Dr. Angelica Neuwirth views the stories of the Holy Qur'an is before us. Basically, the accuracy of his studies shows that the author has made a mistake in judging about the stories of the Holy Qur'an due to the interference of presuppositions and methodological errors and the citation and contentment of sources in the works of other Orientalists. Understanding the major flaws in the article and answering to them is something that this research addresses. I n this research, an attempt has been made to answer the main question using a descriptive-analytical method. It can be said with certainty that the article "Myths and Stories in the Qur'an" has some drawbacks in terms of principles, method and source.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Angelica Neuwirth
 • Mythology of stories
 • Qur’anic characters
 • Qur'an's impressionability
 • Culture of the time
 • imitating fasting
منابع
 1. آریان، حمید، مجازگوئی و رمزگرائی در متون مقدس دینی، معرفت، ش ۴۸ ،۱۳۸۰.
 2. اسعدی، مرتضی، مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان، سمت، تهران: 1381.
 3. بوکای، موریس، مقایسه‌ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه:‌ ذبیح‌الله دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران: 1380.
 4. بی‌آزار شیرازی، عبدالکریم، ویژگی‌های سیره پیامبر اعظم (مجموعه مقالات)، شهادت چند پرفسور جنین‌شناس به رسالت پیامبر، محمد نخعی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران: 1386.
 5. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، اسراء، قم: ۱۳۸۱.
 6. حسینی طباطبائی، زبان قوم نه فرهنگ ایشان، بینات، ش، ۶، 1374.
 7. حکمت، علی‌اصغر، اسلام از نظرگاه دانشمندان غرب، چاپخانه دانشگاه تهران، تهران: 1381.
 8. حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، انتشارات اسماعلیان، قم: ۱۴۱۵ ق.
 9. رضایی اصفهانی، محمدعلی، بررسی دیدگاه خاورشناسان درباره تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه، مجله قرآن‌پژوهی خاورشناسان، ش ۸. ۱۳۸۹.
10. زرکشی، بدرالدّین، البرهان فی علوم القرآن، دار الفکر، بیروت: 2005 م.
11. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۲۱ ق.
12. ــــــ، ترجمه المیزان، ترجمه: سید محمدباقر موسوی همدانی، بنیاد فکری علامه طباطبائی،تهران: 1370.
13. علوی‌مهر، حسین، محمدبلو، عبدالقادر، بررسی مدخل «وحی» در دایرة المعارف اولیور لیمن، قرآن‌پژوهی خاورشناسان، دوره 14، شماره 27، پاییز و زمستان 1398.
14. علی‌قلی، محمدمهدی، قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان، انتشارات سینا، قم: 1375.
15. قضائی، محمدرضا، سعدی، احمد، «نقد دیدگاه گلدزیهر در مورد اقتباس آموزه‌های اسلام از یهود»، قرآن‌پژوهی خاورشناسان، دوره 14، شماره 26، بهار و تابستان 1398.
16. کتاب مقدس، شامل تورات، انجیل، ملحقات آن‌ها، انجمن کتاب مقدس ایران، تهران: ۱۹۳۲ م.
17. کریمی‌نیا، مرتضی، گزیده مقالات و متون درباره مطالعات قرآنی در غرب، انتشارات بین‌المللی الهدی، تهران: ۱۳۸۰.
18. معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم: 1429 ه. ق.
19. ــــــ، قرآن و فرهنگ زمانه، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، قم: ۱۳۹۰.
20. مونتگمری وات، تأثیر اسلام بر اروپای قرون‌وسطا، ترجمه: عبدالمحمدی، نشر پژوهش، 1378.
21. میشل، توماس، کلام مسیحی، ترجمه: حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم: 1381.
22. نویورث، آنجلیکا، دایرة‌المعارف قرآن، سرویراستار: جن دمن مک اولیف، حکمت، تهران: ۱۳۹۲.
23. واگلیری، لورا واکسیا، پیشرفت سریع اسلام (ضمیمه کتاب جان دیون پورت، عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن)، ترجمه: سید غلام‌رضا سعیدی، کلبه شروق، قم: 1391.