بررسی تکرار در قرآن از کتاب راهنمای قرآن Blackwell

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

2 45 متری گلشهر بلوار هوشیار خ جهانی یاس 3 پ 24 واحد 4

چکیده

نقد و بررسی و پاسخگویی به آراء خاورشناسان در خصوص قرآن کریم، همواره یکی از دغدغه‌های قرآن‌پژوهان مسلمان بوده است. در اعتقاد مسلمانان، قرآن کلام الهی است و کلام و متن آن از حجیت کامل برخوردار است؛ امّا مستشرقان ضمن عدم پذیرش این مطلب، شبهاتی را درباره متن قرآن کریم مطرح می‌کنند. ازجمله شبهات مستشرقان این است که تکرار آیات قرآن را دلیلی بر غیر وحیانی بودن قرآن دانسته­اند؛ زیرا به‌باور آنان، تکرار در قرآن موجب آشفتگی، عدم انسجام و ابهام در متن قرآن شده است. چنین استنتاجی مسبوق به عوامل متعددی است از جمله: پیش‌فرض غیروحیانی بودن قرآن، مراجعه ناقص به قرآن، برداشت سلیقه­ای از متن قرآن و بی‌توجهی به شیوه‌های بیانی و اهداف تربیتی قرآن کریم از تکرار آیات؛ زیرا اهداف تربیتی، تعیین‌کنندۀ شیوه­های بیانی قرآن، آن هم مطابق با مقتضای حال مخاطبان و موقعیت‌های بیانی کلام است. ازآنجاکه هدایت و تربیت از اهداف مهم قرآن کریم است، تکرار به‌عنوان یکی از شیوه‌های کارآمد تربیت در قرآن مورد اهتمام قرارگرفته و اهدافی همچون تحریک و تحریض، تنبیه و تذکر، تثبیت، تلقین، تهدید، هشدار و الگوسازی را مورد توجه قرارداده است. آنچه می­توان گفت این است که تکرار یک موضوع، در هر موضع، رسالتی ویژه برعهده داشته و هدفی خاص را پی می‌گیرد که تنها با شناخت زبان قرآن ولطایف و اشارات آن و نیز درک اهداف و شیوه­های بیانی قرآن می­توان بدان راه یافت.در این پژوهش، گردآوری اطلاعات به روش اسنادی ـ کتابخانه‌ای همراه با تحلیل محتوا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Repetition in the Qur'an from Blackwell's Handbook of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • delara nemati pirali 1
  • sedigheh parvan 2
1 Assistant Professor Islamic Azad University, Karaj Branch
2 phd student .tafsir faculty
چکیده [English]

Criticism and response to the views of Orientalists regarding the Holy Qur’an has always been one of the concerns of Muslim Qur’anic researchers. According to Muslims’ belief, the Qur'an is the word of God and its word and text have full authority; But Orientalists, while not denying this point, raise doubts about the text of the Holy Quran. One of the doubts of Orientalists is that they have considered the repetition of verses of the Qur'an as a reason for the non-revelation of the Qur'an; Because, according to them, repetition in the Qur'an has caused confusion, incoherence and ambiguity in the text of the Qur'an. Such an inference is preceded by several factors, including: the presumption that the Qur'an is non-revelatory, incomplete reference to the Qur'an, a inconsequent interpretation of the Qur'anic text, and disregard for the expressive methods and educational purposes of the Holy Qur'an from repeating verses; Because the educational goals determine the expressive methods of the Qur'an, in accordance with the needs of the audience and the expressive situations of the word. Since guidance and pedagogy is one of the important goals of the Holy Quran, repetition has been considered as one of the effective methods of pedagogy in the Quran and goals such as incitement and stimulation, remarking and reminding, consolidation, empathy, threat, warning and recommending role-model have been envisaged. What can be said is that the repetition of a subject, in each position, has a special mission and pursues a specific goal that can be achieved only by knowing the language of the Qur'an and its subtleties and remarks, as well as understanding the purposes and methods of expression of the Qur'an. In this research, data collection is done by documental method with analyzing the contents

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language o Qur’an
  • repetition
  • Orientalists
  • Handbook of the Qur'an
  • Blackwell