بررسی انتقادی کتاب «حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز»

نویسندگان

1 استاد تمام جامعة المصطفی العالمیة و عضو هیئت علمی پاره وقت مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی

2 دانشجوی دکترای قرآن و مستشرقان جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

تحدی قرآن کریم به این­که نگارش کتابی همانند آن از عهده بشر خارج است، همواره روشن‌ترین گواه بر الهی بودن آن به شمار آمده است. دشمنان اسلام نیز از دیرباز تلاش­هایی برای پاسخ به این تحدی قرآن داشته­اند که همواره ناکام بوده است. مهم‌ترین کتابی که در سال‌های اخیر در مقام معارضه با قرآن نگارش یافته، کتاب «حسن الإیجاز» است که انتشار آن در بین جوامع عربی و اسلامی سبب واکنش‌های مختلف دانشمندان و ملل مسلمان شد. این مقاله که تازه‌ترین پژوهش در این زمینه به شمار می‌رود، با بهره جستن از روش تحلیلی ـ انتقادی به بررسی و نقد این کتاب در سه محور قالب، محتوا و شواهد پرداخته است. بنا بر دستاوردهای این پژوهش، با توجه به آیات تحدی قرآن کریم معلوم می‌شود که این اثر اساساً شرایط معارضه با قرآن را ندارد تا نوبت به بررسی مماثل بودن آن با قرآن برسد. بنابراین، ظافر نیز همانند دیگر مدعیان هماوردی در این میدان ناکام مانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical study of the book “HOSN AL-EIJAAZ FI EBTAALEL EAJAAZ

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Rezaee Isfahani 1
  • Bagher Riahi Mehr 2
1 Ph.D. Student of Qur’an and Hadith University
2 Doctorate in Quranic and Oriental Studies of Al-Mustafa University
چکیده [English]

Challenging the Holy Qur'an to the fact that it is beyond human comprehension to write a book like it has always been the clearest proof of its divinity. The enemies of Islam have tried for a long time to respond to this advance challenge of the Holy Quran, but they have always failed. In recent years, the most important book have written in opposition to the Holy Qur'an is HOSN AL-EIJAAZ that its publication among the Arab and Islamic communities has provoked various reactions from scholars and Muslim nations. This article, which is the most recent research on this subject, has used the analytical-critical method to review and critique this book in three axes: format, content and proofs. According to the findings of this study, due attention to the verses of the Holy Qur'an that are presented as an advance challenge, it is clear that this book is not even worthy of opposition to the Holy Qur'an let alone to similarity with the Qur'an. Therefore, ZAFER, like other claimants of rivalry, has failed in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Hosn Al-Eijaaz
  • Opposition
  • Verses of Challenge
  • Nasruddin Hassan Al-Zafar