تحلیل انتقادی مقاله «شتر یا ریسمان» نوشته اندرو ریپین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعة المصطفی العالمیة و عضو هیئت علمی پاره وقت مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علوم قرآن و حدیث

چکیده

یکی از مستشرقانی که در حوزه علوم قرآنی و تفسیر دارای مقالات متعدد است، آندرو ریپین، محقق مسیحی انگلیسی است که در یکی از مقالات خود با عنوان «شتر یا ریسمان» به بررسی معنای واژه «الجمل» در آیه 40 سوره اعراف پرداخته است. وی ضمن نقل اقوال مختلف، درنهایت وجود دو قرائت مختلف «جَمَل: شتر نر» و «جُمَّل: ریسمان ضخیم» از این واژه را مطرح نموده و قرائت دوم را ساخته‌وپرداخته مفسرانی می‏داند که از قرن سوم به بعد، با هدف غلبه بر بحث‏های کلامی و نیز نمایش برتری قرآن بر سایر کتاب‌های الهی، آن را ساخته و به ابن‏عباس نسبت داده‏اند. ریپین ضمن این ادعا، چندین پایه مهم اعتقادی مسلمانان نسبت به قرآن را نشانه گرفته است؛ این امر در آثار سایر مستشرقان نیز یافت می‏شود. چنین آثاری اگر به ورطه نقد درنیایند، بی‏تردید آثار مخربی خواهند داشت که سست ‏شدن پایه‏های اعتقادی مسلمان، یکی از آن‏هاست. در این مقاله سعی شد تا ضمن بررسی واژه «جمل» و پیشینه قرائت‏های مختلف آن، نیز بررسی آثار مفسران و لغویان متقدم، ادعای ریپین با روش تحلیلی و اوصافی و نیز با برون‏کرد انتقادی بررسی شود. درنتیجه، ریشه قرائات مختلف به عصر صحابه و تابعین بازگشته و آن ادعا مبنی بر ساختگی بودن قرائت ابن‏عباس و نیز سایر تبعات آن با ارائه ادله مربوطه، باطل و رسمیت قرائت مشهور جَمَل، انطباق آن با قرائت پیامبرk و وجود وجه شبه اقوی برای آن ثابت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Andrew Repin's Article “Camel or Rope”

نویسندگان [English]

  • Hussain Alavi Mehr 1
  • Sayyed Muhammad Hosseinipour 2
1 Associate Professor of Al-Mustafa International University
2 Associate Professor of Al-Mustafa International University
چکیده [English]

One of the Orientalists who has numerous articles in the field of Qur’anic sciences and exegesis is Andrew Repine, an English Christian scholar who, in one of his articles entitled "Camel or Rope", examines the meaning of the word " الجمل" in verse 40 of Surah A'raf. While quoting different sayings, he finally mentions the existence of two different readings of "Jamal: Male Camel" and "Jummal: Thick Rope" of this word and considers the second reading formed by commentators who, from the third century onwards, aimed at overcoming theological debates as well as showing the superiority of the Qur'an over other divine books, they have prepared it and attributed it to Ibn Abbas. Repine, in addition to this claim, has targeted several important foundations of Muslim belief in the Qur'an; This is also found in the works of other Orientalists. If such works are criticized, they will undoubtedly have destructive effects, one of which is the weakening of the foundations of Muslim belief. In this article, while examining the word "جمل" and the background of its various readings, we also tried to examine including the works of earlier commentators and lexicographers, Repine's claim by analytical and descriptive methods and also by critical output. As a result, the roots of different readings go back to the time of the Companions and Followers [Tabieen], and that claim that Ibn Abbas's recitation was fabricated and its other consequences by presenting the relevant evidences is regarded invalid and the famous recitation of جَمَل, its conformity with the recitation of the Prophet (P) and existence quite stronger proof are proved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andrew Repine
  • Jamal
  • Rope
  • Needle's Eye [Samm al-Khiyat]
  • Camel
  • Simile or Analogy
  • reading
  • exaggeration