بررسی مهم‌ترین مبانیِ قرآن‌پژوهیِ مستشرقان (با تأکید بر قرآن‌پژوهان آمریکایی)

نوع مقاله: علمی ـ ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جامعه‌المصطفی ‌العالمیه

2 جامعه المصطفی العالمیه، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)، گروه علوم قرآن و حدیث

چکیده

تبیین و تحلیل مبانی و پیش‌فرض‌های قرآن‌پژوهان غیرمسلمان، به‌ویژه قرآن‌پژوهان آمریکایی، از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مباحث در حوزه مطالعات قرآنی است. کاوش پیرامون این مسئله که مبانی اصلی و ناگفته این مستشرقان در ورای آرای آنها نسبت به قرآن‌ کدام‌اند و نیز تحلیل آن مبانی، هرچند به‌صورت مختصر، موضوع تحقیق حاضر است که البته با تمرکز بر مستشرقان ایالات‌متحده آمریکا انجام یافته است. این تحقیق، با گذر از عناوینی مثل اقتباس قرآن از دیگر ادیان و فرهنگ‌ها، یا تأثیر از فرهنگ زمانه و مانند آن‌که عمدتاً به‌مثابه مصادر جایگزین از سوی مستشرقان ترویج شده‌اند، به بررسی مبانی اصلی و پنهان در ورای ذهن مستشرقان پرداخته است. در واقع، مهم‌ترین و اساسی‌ترین مبانی مستشرقان در اسلام‌شناسی به‌طور عام و مطالعات قرآنی، ‌به‌طور خاص، موارد ذیل است: وحیانی نبودن قرآن یا همان بشری بودن آن، عدم نبوت و رسالت پیامبر اکرمk، اسلام دین قومی خاص، عدم اعتبار روایت اسلامی درباره تاریخ اسلام و قرآن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Most Important Foundations of Qur'anic Research Orientalists (with Emphasis on American Qur'anic Scholars)

نویسندگان [English]

  • Muhammad Javad Eskandarloo 1
  • hosain Alawi 2
1 Associate Professor of Al-Mustafa (P) International University
2 Quran and Hadith, Al-Mustafa International University
چکیده [English]

Explaining and analyzing the foundations and presuppositions of the non-Muslim Qur'anic researchers, especially the American Qur’anic researchers, is one of the most important and necessary topics in the field of Qur'anic studies. Exploring the main and unspoken foundations of these Orientalists beyond their views on the Qur'an, as well as analyzing those foundations, albeit briefly, is the subject of the present study, which, of course, focuses on the Orientalists of the United States. This research examines the main and hidden principles behind the minds of Orientalists, by passing themes such as the quotation [iqtibas] of the Qur'an from other religions and cultures, or the influence of the culture of that era, as well as those that have been promoted mainly as alternative sources by Orientalists. In fact, the most important and fundamental principles of Orientalists in Islamic studies in general and Qur'anic studies in particular are the following: non-revelation of the Qur'an or its being humanity, lack of prophethood and mission of the Holy Prophet (P), Islam as a particular ethnic religion, invalidity of Islamic tradition about the history of Islam and the Qur’an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur’an
  • Foundations of Qur’anic Research
  • American Researchers of Qur’an
  • American Orientalists’ Foundations of Qur’anic Research