بررسی دیدگاه‌های نولدکه در مورد رسم‌الخط و قرائت قرآن

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة

2 کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن

چکیده

یکی از خاورشناسانی که جایگاه بلند و شهرت زیادی میان خاورشناسان جهان دارد، تئودور نولدکه آلمانی است وی بخش سوم کتاب «تاریخ قرآن» را به مباحث رسم‌الخط و قرائت قرآن اختصاص داده است.
موضوع قرائت و رسم‌الخط قرآن در واقع سابقه‌ای طولانی دارند. قدمت و اهمیت آن دو باعث گردیده است، توجه بیشتری را جلب کنند و کتب و آثار متعددی در موردشان تدوین گردد، به گونه‌ای که برخی به طور خاص در مورد قرائت یا رسم‌الخط، آثاری از خود برجای گذاشته‌اند.
به رغم تألیف آثار زیاد، محل معرکه آراء قرار گرفتن این دو مقوله ـ‌ که کاملاً بحث در مورد آن روشن شده بود ـ باز شبهات متعددی به وجود آورد که با دلایل متقن و قوی پاسخ داده می‌شوند. نولدکه در تحقیقاتش شبهات و نظرات خود را درباره‌ نص قرآن، قرائات و رسم‌الخط مطرح کرده است. در این نوشتار برخی عقائد و نظرات او ـ مانند: نسبت دادن تمام قرائات به پیامبر، ارتباط حقیقی بین قرآن و قرائات، نبود نص واحد معتبر برای قرآن، ایجاد اختلاف قرائات از لهجه‌های متعدد، اعتبار حدیث سبعةاحرف، نسبت اتهام وجود اشکال‌های لفظی در قرآن به پیامبر، وجود خطا و اشتباه در نص عثمانی و نقصان متن قرآن در زمان حیات پیامبر ـ تبیین، بررسی و نقد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review on Nöldeke’s accounts on orthography and recitation of Quran

نویسندگان [English]

  • M. Jawad Eskandarlou 1
  • Sayyed Hassan Hussaini 2
1 عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة
2 کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن
چکیده [English]

One of the orientalists who enjoy standing fame and prominence amongst all orientalists is Theodore Noldeke from Germany. The third section of his book “the history of Quran” “Geschet des Quran” called has been specialized to the issues of orthography and recitation of the Quran. The topics of recitation and orthography of the holy Quran have a long-lasting record. Both the importance and precedence of these two subjects prompted the intellectuals to write and edit frequent amount of books and writings; in a manner that some of them have particularly put forth their works in the above mentioned subjects. Notwithstanding all these ample works on the subjects (and the clarity prevails over them) still there exist some doubts and problems though being responded with sound and noteworthy reasoning. Noldeke in his research has propounded the doubts and his views about the text, recitations and orthography of the Quran. The very article addresses some of his opinions as: the allegation of ascribing all recitations to the prophet Muhammad (Peace be on him and his progeny), the exact relation between Quran and recitations, the non-existence of a unique text for Quran, the formation of difference in recitations due to variety of accents, the validity of Hadith of seven Ahruf, the alleged ascription of existence of literal errors in the Quran to the prophet, the existence of inaccuracy in Uthmani style of manuscript and finally the incompleteness of the Quran at the lifetime of the prophet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Recitations
  • orthography
  • Uthmani manuscript of the Quran
  • Theodor Nöldeke
  • seven Ahruf
  • and Quran