بررسی مدخل «غلوّ» در دانشنامه قرآن الیور لیمن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری رشته قرآن و متون اسلامی

چکیده

چکیده:
این نوشتار به بررسی مقاله «غلوّ» در دانشنامه قرآن: یک دایرة‌‌المعارف، ویراسته پروفسور الیور لیمن می‌پردازد. خانم دکتر اسما افسرالدین از اعضای هیئت تحریریه این دایرۀالمعارف، آن را نگاشته است؛ اما با تحلیل و ارزیابی این مقاله می‌توان آن را تلاشی ناقص در جهت تبیین موضوع غلو در قرآن دانست. این مقاله از حیث ساختاری و محتوایی دارای نقصان‌های زیادی است. تعریف ناقصی از غلوّ ارائه کرده، به انواع غلو، علل پیدایش و مصادیق و نشانه‏های آن نپرداخته، کاربردهای واژه غلوّ در قرآن را بررسی نکرده و در مورد آیات مربوط به این موضوع و بررسی مصادیق غلو در قرآن که رسالت اصلی این مقاله بوده، کار علمی خاصی انجام نداده است. از طرفی مطالب بیان شده در این مدخل نسبتاً کوتاه، نقدهای پژوهشی متعددی نیز دارد که تطبیق ناصواب در مصادیق غلو و تاریخ پیدایش آن، عدم توجه به آراء شیعیان و غلو پنداشتن مقامات ائمه (ع)، غلو دانستن رجعت و تکرار تهمت‌های مخالفان شیعه ازجمله آن‌هاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the subject of "exaggeration" in Oliver Lyman's Qur'anic Encyclopedia

نویسنده [English]

 • Mohammad Ali Afzali
Graduated from the 4th level and professor of higher education in the Qom seminary
چکیده [English]

Abstract
This paper examines the article "Exaggeration" in the encyclopedia "The Qur'an, an Encyclopedia", written by Professor Oliver Lyman. Dr. Asma Afsar al-Din, a member of the editorial board of this encyclopedia, wrote it; but by analyzing and evaluating this article, it can be considered an incomplete attempt to explain the issue of exaggeration in the Qur'an. This article has many shortcomings in terms of structure and content. Provides an incomplete definition of exaggeration, does not deal with the types of exaggeration, its causes, its examples and its signs, does not examine the uses of the word exaggeration in the Qur'an and does not examine the verses related to this subject and the examples of exaggeration in the Qur'an Has not done any special scientific work.
On the other hand, the contents of this entry, relatively is short and have several research criticisms that incorrect application in examples of exaggeration and its history, disregard for the views of Shiites and disbelieve the spiritual station of the infallible Imams (AS), disbelieve  the Return and repetition of slanders that anti Shiism  say against them, are some of them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Qur’an
 • Qur'an Encyclopedia
 • Oliver Lyman
 • exaggeration
 • Asma Afsar al-Din
منابع
 1. قرآن کریم، ترجمه: رضایی اصفهانی، محمدعلی و همکاران، ‌موسسه تحقیقاتی فرهنگی دارالذکر، قم: 1383ش.
 2. آلوسی بغدادی، ابوالفضل شهاب الدین سید محمود، روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانی، دارالفکر، بیروت: 1417ق.
 3. اللهی ظهیر، احسان، الشیعۀ و السنۀ، ادارۀ ترجمان السنه، لاهور: 1396 ق.
 4. افضلی، محمدعلی، شیخیه و غلو در موضوع امامت، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم: 1396 ش.
 5. بغدادی، عبدالقاهر، الفرق بین الفرق، دارالمعرفه، بیروت: بی‌تا.
 6. توفیقی، حسین، آشنایی با ادیان بزرگ، مؤسسه فرهنگی طه، تهران: 1386 ش.
 7. حلبی شافعی، علی بن برهان الدین، السیرة الحلبیه، دار الکتب العلمیة، بیروت: 1427 ق.
 8. خسروپناه، عبدالحسین، قربانی مبین، حمیدرضا، «نقد روش شناسی تاریخ تفکّر تشیع در کتاب مکتب در فرایند تکامل»، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال بیستم، شماره 2، 1395 ش.
 9. ذهبی، محمد بن أحمد، المغنی فی الضعفاء، دار المعارف، حلب: ۱۳۹۱ ق.
10. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌محمد، المفردات فی غریب القرآن، ذوی القربی، قم: 1425 ق.
11. رضایی اصفهانی، محمدعلی، اعتصامی، سید مهدی، «معرفی و بررسی دایرة‌المعارف قرآن، الیور لیمن»، دو فصلنامه تخصصی قرآن‌پژوهی خاورشناسان، سال چهارم، شماره 7، 1388 ش.
12. رفسنجانی، اکبر، فرهنگ قرآن، بوستان کتاب، قم: 1389 ش.
13. زمخشری، محمود، الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت: دارالاحیاء الکتاب ‌العربی، 1407 ق.
14. سید رضی، محمد بن حسین، نهج البلاغه، ترجمه: دشتی، محمد، مشهور، قم: 1379 ش.
15. شهرستانی، عبدالکریم، الملل و النحل، دارالمعرفه، بیروت: بی‌تا.
16. صفری فروشانی، نعمت‌الله، غالیان کاوشی در جریان‌ها و برآیندها، آستان قدس رضوی، مشهد: 1388 ش.
17. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جامعه مدرسین، قم: 1417 ق.
18. ــــــ، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوى همدانى، ‏سید محمدباقر، چاپ پنجم‏، دفتر انتشارات اسلامى، قم: 1374 ش‏.
19. طبرسى، فضل بن حسن، ‏ترجمه مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ‏ انتشارات فراهانى، تهران‏: 1360 ش ‏.
20. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، بی‌نا، بیروت: بی‌تا.
21. عسقلانی، أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر، تهذیب التهذیب، مطبعة دائرة المعارف النظامیة، هند: 1326 ق.
22. عسکری، مرتضی، عبد الله بن سبأ و دیگر افسانه‌های تاریخی، مترجم: سردارنیا، عطاء محمد، دانشکده اصول دین، قم: 1387 ش.
23. علوی‌مهر، حسین، وجدی، فاطمه، «بررسی مقالات «شفاعت» در دایرة المعارف قرآن الیور لیمن»، قرآن‌پژوهی خاورشناسان، شماره 23، پاییز و زمستان 1396.
24. فیّومی، أحمد‌بن‌ محمد، المصباح المنیر، المکتبة العصریه، قم: 1425.
25. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران: 1407.
26. لیمن، اولیور، دانشنامه قرآن کریم، ترجمه: وقار، محمدحسین، انتشارات اطلاعات، تهران: 1391.
27. مبلغی آبادانی، عبدالله، تاریخ ادیان و مذاهب جهان، منطق، قم: 1373.
28. مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، بحار الأنوار الجامعۀ لدرر أخبار الأئمۀ الأطهار، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت: 1403.
29. مشکور، محمد جواد، خلاصة الادیان در تاریخ دین‌های بزرگ، شرق، تهران: 1369.
30. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه‏، دار الکتب الإسلامیة، تهران‏:1374.
31. مفید، محمد بن نعمان، الفصول العشرۀ فی الغیبة، المؤتمرالعالمی لألفیة الشیخ‌ المفید، قم: 1413.
32. ــــــ، الفصول المختاره، المؤتمرالعالمی لألفیة الشیخ‌ المفید، قم: 1413.
33. ــــــ، تصحیح الاعتقاد الامامیه، المؤتمرالعالمی لألفیة الشیخ‌ المفید، قم: 1413.
34. نسایی، احمد بن شعیب، الضعفاء و المتروکون للنسائی، موسس‍ة الکتب الثقافی‍ة، بیروت: 1405.
35. نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعه، دارالاضواء، بیروت: 1404.
36. Leaman, Oliver, The Quran: an Encyclopedia, Routledge, 2006.