نقد دلایل مستشرقان در ادعای اغلاط نحوی قرآن

نوع مقاله: علمی ـ ترویجی

نویسندگان

1 استاد همکار گروه علوم قرآن مجتمع عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی

2 دکتری علوم حدیث تطبیقی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

قرآن پژوهان اروپایی در طول تاریخ استشراقی خودشان، سعی نموده‌اند از راه‌های مختلفی، کتاب آسمانی مسلمانان را مخدوش جلوه بدهند. ایراد شبهه در زمینه تاریخ قرآن کریم، محتوا، زبان قرآن کریم و نیز خدشه در‌باره ریشه‌ها و مبانی قرآن کریم، از جمله آن‌ها است. همین گونه، ادعای وجود خطاهای نحوی هم، یکی دیگر از شبهات مطرح توسط آن‌ها به شمار می‌آید. آنان در واقع، با ایجاد شبهه در وحیانیت قرآن، نبوت پیامبر، صیانت قرآن و بالاخره با نفی اعجاز قرآن، می‌خواهند هیمنه و برتری شکلی و محتوایی قرآن نسبت به کتاب‌های آسمانی تورات و انجیل را به گمان خود از بین ببرند. ادعای وجود خطاهای نحوی در قرآن کریم، یکی از آن نمونه‌هاست که از طرف قرآن پژوهان مسلمان با پاسخ‌های دقیق، عالمانه و عمیق مواجه شده است؛ چرا که خود آنان در کتاب‌های تفسری خود، به موارد مذکور به عنوان «شبهه» اشاره نموده و پاسخ داده‌اند. نوشتار حاضر، با شیوه توصیفی و تحلیلی تلاش نموده است با پاسخ‌های قاطع و مستدل، واهی بودن ادعاهای آنان را آشکار می‌نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITIQUE OF ORIENTALIST REASONS IN CLAIMING THE QURANIC SYNTACTIC ERRORS

نویسندگان [English]

  • Ali Karimpour Qaramaleki 1
  • Mohammad Amini 2
1 Assistant professor of al-Mustafa international University (karimpoorali@yahoo.com)
2 Ph.D. Comparative Hadith Sciences at al-Mustafa International University
چکیده [English]

Throughout their orientalistic history, European Qur'anic researchers have tried in many ways to distort the Muslim scripture. Some of them are sowing doubts about the history of the Holy Quran, the content, the language of the Holy Qur'an, as well as the doubts to the basics and foundations of the Holy Quran. Likewise, claiming syntactic errors of the Quran is another suspicion. In fact, they are trying to undermine supposedly the form and content superiority of the Qur'an over the scriptures of the Torah and the Bible by casting doubt on the Quranic revelation, the Prophet's prophecy, the preservation of the Qur'an, and finally by denying the miracle of the Qur'an. The claim of syntactic errors in the Holy Qur'an is one of those instances that Muslim scholars have come up with precise, wise and profound answers because they themselves refer to these as "doubts" in their commentary books and reply have given.
The present paper has attempted in a descriptive and analytical manner with concise and decisive responses to reveal the hollowness of their allegations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Arabic rules
  • Orientalists
  • Commentators
  • Syntactic Errors