نقد برداشت ماسیمو کامپانینی از آیات قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

2 مدرس دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن کریم شیراز

چکیده

ماسیمو کامپانینی (Massimo Campanini) یکی از اسلام پژوهان معاصر است که در بررسی آیات قرآن‌کریم، تفاسیر مسلمانان معاصر، فلسفه اسلامی و حکومت اسلامی فعال بوده است و تألیفات او از زبان ایتالیایی به زبان‌های مختلف غربی ترجمه و تأثیر زیادی بر مجامع علمی غرب داشته و دارد. یکی از تألیفات پر تیراژ او کتاب «The Quran: the Basics» است که طیف وسیعی از دیدگاه‌های او را در زمینه الفاظ قرآن‌کریم، علوم قرآنی، تاریخ اسلام و تفسیر در بر می‌گیرد. این نوشتار تنها به بررسی نظرات او درباره برخی واژگان قرآن‌کریم پرداخته است و نقد دیدگاه‌های او در سایر حوزه‌ها، مجالی دیگر می‌طلبد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی انتقادی با استفاده از منابع متقن و آخرین تحقیقات مکتوب موجود در کتاب‌های و مقالات علمی پژوهشی تدوین شده است. روش پژوهش در فرآیند نقد، با توجه به نگاه برون دینی کامپانینی و عدم وجود پیش فرض‌های اعتقادی اسلامی، روش تحلیل عقلی ـ تاریخی است که با استفاده از دانش کلامی، تفسیری و علوم قرآنی عمومی شیعه و با استفاده از روش نقد علمی‌ ـ تحلیلی به نقد نظرات نویسنده پرداخته شده است. این نگاشته با نقد برداشت‌های او از چند واژه قرآنی به این نتیجه رسیده است که کامپانینی با تکیه به برخی منابع خاورپژوهان دیگر و پیش فرض‌های خود و هم‌چنین عدم توجه به منابع شیعی و مبانی و قواعد تفسیر و تأویل، ضمن خلط این دو مفهوم، در فهم آیه نور، کیفیت قرائت پیامبر اکرمa در غار حرا، معنای واژه متشابه و مصداق راسخان در علم دچار خطا شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITIQUE OF MASSIMO CAMPANINI'S INTERPRETATION OF QUR'ANIC VERSES

نویسندگان [English]

  • Muhammad Javad Eskandarloo 1
  • ahmad assadi 2
1 member of faculty of al-mostafa university
2 teacher of shiraz oloome qurani university
چکیده [English]

Massimo Campanini is a contemporary Islamologist who has been active in the study of Quranic verses, contemporary Muslim interpretations, Islamic philosophy, and Islamic government, and his work has translated from Italian into various Western languages ​​and has had a great impact on Western scholarly societies. One of his most prolific works is “The Quran: the Basics”, which covers a wide range of his views on Quranic words, Quranic sciences, Islamic history and the itrerpretation of Quran.
This article only deals with his views on some of the words of the Qur'an and critiques his views in the aforementioned areas. This research has been formulated with a critical analytical approach using concise references and the latest written research in scientific research books and articles. The research method in the process of criticism, considering Campanini’s extrinsic view and the absence of Islamic beliefs, is a method of rational-historical analysis using Shiite theological, interpretive and general Quranic sciences and scientific-critical method. An analysis is made of the author's comments.
This essay, with his criticism of some Quranic words based on the above book, concludes that Campanini, in spite of ignoring other orientalists’ sources and his personal presumptions, as well as disregarding Shi'ite sources and principles of interpretation and Esoteric interpretation of the Quran, confused these two concepts, as well as misundrestanding  the meaning of verse of al-Noor, the quality of the Prophet's recitation in the Cave of Hira, the meaning of the word “mutashabeh” and the example of wise people named “rasikhun’a fi’l ilm”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Massimo Campanini
  • Quranic Foundations
  • Orientalist Quranic Studies
  • Verse of al-Noor