بررسی دیدگاه لوگزنبرگ در سریانی ـ آرامی بودن واژه قرآن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

2 استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد یار مدعو دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده

واژه­شناسان مسلمان، واژه قرآن را عربیِ اصیل می‌دانند و به معنای «قرائت»، «تلاوت» و «خواندن» دانسته‌اند. برخی از خاورشناسان، این واژه را واژه­ای غیر عربی و اصل آن را «قریانا» در زبان سریانی ـ‌ آرامی دانسته، ضمن آن که معانی «قرائت»، «تلاوت» و «خواندن» که مسلمانان در معنای این واژه آورده‌اند را تصدیق کرده­اند، برداشت­های متفاوتی از این معانی داشته­اند. کریستف لوکزنبرگ، نویسنده­ کتاب «قرائت سریانی ـ‌ آرامی از قرآن»، بر این نظر است که قریانا به گزیده‌هایی از نوشتارها اطلاق می­شده که در مراسم عبادی خوانده می­شده است؛ به نظر وی، مطابق خود قرآن، منبع این گزیده‌ها «کتاب مقدس» بوده است. در این نوشتار، واژه «قرآن» با استفاده از زبان‌شناسیِ تاریخی ـ تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه‌های این نویسنده مورد نقد قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A STUDY OF LUXENBERG'S VIEW ON SYRIAC – ARAMIC ORIGIN OF THE WORD “QURAN”

نویسندگان [English]

  • mohammadali hemmati 1
  • Mohammad Kazem Shaker 2
  • raziyeh tabriizizadeh 3
1 faculty
2 Professor pf Allameh Tabataba'i University (mk_shaker@yahoo.com)
3 Visiting Assistant Professor of Isfahan Payam-e Noor University (tabrizi1390@gmail.com).
چکیده [English]

Muslim lexicographers refer to the word Qur'an as authentic Arabic, meaning "reading", "recitation" [deriven from "qiraat"]. Some Eastern scholars have termed the word non-Arabic and its origin as "Qurayana" in Syriac-Aramaic language. While acknowledging the meanings of "reading", "recitation" that Muslims have taken to mean it,  they have had different interpretations of these meanings.
Christopher Luxenberg, author of the book "Syriac-Aramaic Reading of the Qur'an," argues that the Quriana refers to excerpts from texts read in worship. According to him due to the Qur'an itself, the source of these excerpts has been the Holy Book [Bible]. In this article, the term "Qur'an" has been examined using historical-comparative linguistics and the author's views have been criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orientalists
  • Christopher Luxemburg
  • the word Quriana
  • the word Quran