بررسی کتاب «واژگان دخیل درقرآن آرتور جفری» با محوریت واژگان عبری

چکیده

نوشتار حاضر در سه بخش کتاب واژگان دخیل در قرآن آرتور جفری را با محوریت واژگان عبری نقد و بررسی کرده است. ابتدا خلاصه‌ای در احوال و آثار علمی آرتور جفری و شخصیت اجتماعی وی ارائه شده و سپس چند ملاحظه کوتاه درباره کتاب او را یادآور گردیده و با سیری کوتاه در آیات مربوط، به بررسی واژه‌های دخیل در قرآن از دیدگاه مفسران و علمای علم لغت پرداخته است. پدیده توارد لغات و اخذ و عاریه زبانی از زبان دیگر به عنوان مقدمه‌ای لازم برای پیگیری موضوع واژگان دخیل است که به همراه ذکر اقوال و دلائل عمده قائلان به وقوع الفاظ اعجمى در قرآن، بخش دیگری از این پژوهش است.
در ادامه ضمن بررسی پیشگفتار آرتور جفری که درکتاب خود آورده است، تقسیم‌بندی واژه‌ها توسط آرتور جفری و اعتقاد جفری مبنی بر اخذ بیشتر واژگان از منبع یهودی ـ عبری مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Arthur Jeffery’s book The Foreign Vocabulary of the Quran with a Focus on Hebrew Vocabulary

چکیده [English]

The present paper examines and critiques Arthur Jeffery’s book The Foreign Vocabulary of the Qurʾān with a focus on Hebrew vocabulary in three parts. First, we give a brief overview of Arthur Jeffrey’s scholarly contributions and summarize his standing in society. Then we recount several short observations about his work and, with a brief look at the relevant verses, examine the foreign terms used in the Qurʾān from the viewpoint of exegetes and the lexicographers. Subsequently, after having identified the points of divergence, we discuss the phenomenon of foreign vocabulary and its importation and borrowing from other languages as an introduction to the subject of our study. The main reasons and factors for the presence of foreign vocabulary the Qurʾān makes up another part of this study.
In the final section, while reviewing the 40-page preface by Arthur Jeffrey in his book, we critically review the classification of words by Arthur Jeffrey in this chapter, and then look at some of the words that the author did not address. In the end, we present a critical appraisal of the words that Arthur Jeffrey claims were taken from Jewish, Hebrew sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qurʾān
  • foreign vocabulary
  • Arthur Jeffrey
  • Hebrew
دوره 13، شماره 24
سال سیزدهم، شماره 24، بهار و تابستان 1397ش
شهریور 1397
صفحه 93-128
  • تاریخ دریافت: 05 خرداد 1396
  • تاریخ بازنگری: 01 تیر 1397
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1397
  • تاریخ اولین انتشار: 31 شهریور 1397